DATAFORORNING 2018 FOR MÆLKEVEJENS ZONETERAPI


Dataansvarlig:

Indehaver Gunhild Lauridsen

Cvr. Nr. 34859507

Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde

Tlf. nr. 23233184

Mailadresse: gunhildlauridsen@mail.tele.dkJournalinformationer:

Klient navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Oplysninger om klientens helbred og relevant sygdomsforløb, medicinforbrug, igangværende behandling hos læge eller andre behandlere.

Journalføring af den daglige behandling.

Jeg anvender cpr. Nre. For de klinter der kan få tilskud fra Sygeforsikring DANMARK.

Jeg fører journal i en papirudgave, der efter behandlingen er arkiveret i aflåst skab. Arkivskabet er placeret i klinikken. Jeg er den eneste, der har nøgle til arkivskabet.


Klientkalender:

Jeg fører elektronisk kalender. Kalenderen er sikret ved brug af koder.

Klientkalenderen indeholder navn og tidspunkt for aftale. Behandlingerne er noteret med koder, som kun jeg kender.


Samtykke:

Klienten giver et frivilligt skriftligt samtykke, som beskrevet:

•Jeg fører journal for behandling, alene til opfølgning på hvad der arbejdes med i behandlingsforløbet. Hvis klienten har ret til tilskud fra Sygeforsikring Danmark, er der det desuden også som dokumentation for dette.

•Journalen opbevares i aflåst skab i min klinik.

•Det er kun mig som behandler, der ser dine oplysninger, undtaget medlemmer af Sygeforsikring Danmark, hvor jeg indberetter til forsikringen.

•Jeg har tavshedspligt.

•Klienten har til enhver tid ret til indsigt i sin journal og har ret til at få slettet mine informationer og trække sit samtykke tilbage.

•Har klienten ikke været i behandling i 5 år, vil journalen blive slettet ved makulering.

•Behandling kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.

•Klienten skriver under på at vedkommende har læst samtykke og ved underskrift giver sit samtykke til journalføring og opbevaring af data.


Sletning:

Klienten er informeret om ret til sletning med øjeblikkelig virkning. Journalinformationer slettes generelt efter 5 år ophørt behandling i klinikken.


Fortrolighed:

Jeg sikrer, det kun er undertegnede der har adgang til personoplysninger og jer er underlagt tavshedspligt. Klientjournaler er i aflåst skab, der er placeret i klinikken. Der kun undertegnede der har adgang til arkivskabet.

Journalføring er på standard godkendte journalark for Registreret Alternativ Behandlere.

Klienter der har ret til tilskud fra Sygesikring Danmark, bliver gjort opmærksom på dette ved underskrivelse af samtykkeerklæring.


Jeg er bekendt med kommunikation på sociale medier. Jeg må ikke kommunikere med mine klienter over sociale medier som f.eks. Facebook, da alle data, som går igennem sådanne sider, tilhører ejerne af siderne. Dette betyder, at alt der du skriver på Facebook, bliver gemt hos en tredjepart, der kan bruge det, som de har lyst.  Jeg kommunikerer helst heller ikke via mails. Hvis en klient skriver på mail til min klinik, vil mailen blive slettet, så snart der er en aftale i stand.